Zmiany w gotowym projekcie domu

Zakres zmian adaptacyjnych nie wymagających pisemnej zgody autora projektu:

  • zmiany wymiarów zewnętrznych rzutu poziomego w granicach do 5% z zachowaniem wymiarów rozpiętości konstrukcyjnych
  • zmiany wysokości pomieszczeń w świetle w granicach między 2,5 m a 3 m (pod warunkiem, że inne elementy budynku, np. schody, będą zgodne z normami budowlanymi),
  • zwiększenie lub zmniejszenie nachylenia połaci dachowych ok. 10% (ok. 5 stopni)
  • zmiany materiałów ściennych, posadzkowych, izolacyjnych, wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego, pod warunkiem zachowania odpowiednich parametrów związanych z wytrzymałością materiałów i ich oporem cieplnym
  • zmiany dotyczące ścianek działowych wewnątrz budynku ( można je realizować bądź nie),
  • modyfikacje w projekcie instalacji wewnętrznych (pod warunkiem, że zmian dokonają osoby posiadające stosowne uprawnienia)
  • projekty-domow-wroclaw
  • Budowa-domow-wroclaw
  • Budowa-domow-wroclaw
  • Projekty-domow-wroclaw

Zakres zmian adaptacyjnych wymagających pisemnej zgody autora projektu:

  • zmiany w elewacji budynku dotyczące m.in. zamiany lukarn na okna połaciowe i odwrotnie, przeniesienia okien na inną ścianę budynku, zamurowania lub wykonania innych niż w projekcie otworów okiennych lub drzwiowych, (dotyczy również np. zmiany drzwi balkonowych na okno i odwrotnie)
  • dobudowanie lub powiększenie/ zmniejszenie balkonów, ganków i werand
  • „zbliźniaczenie” budynków, jeśli projekt stwarza taką możliwość
  • wyniesienie budynku, zmniejszenie wysokości w kalenicy itp.

Wniosek o zgodę na zmiany

Zgody na zmiany w projekcie wydawane są bezpłatnie:

  • wraz z dokumentacją projektową, jeśli została zgłoszona podczas zamówienia projektu
  • po otrzymaniu dokumentacji, jeśli Inwestor wypełni formularz zgody w swoim profilu użytkownika

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, proszę skontaktować się z nami. Przeprowadzimy dla Państwa cały proces uzyskania zgody.

Kontakt z nami